RT Tarragona

La Representació Territorial de Tarragona de la Federació Catalana de Basquetbol sorgida després de l'aprovació dels nous estatuts en data del 28 de juny de 1982, té els seus precedents en la Federació Provincial de Tarragona de Basquetbol, fundada el dia 18 d'agost de 1963, essent el seu primer President en Ricard Blanco.

Després d’en Ricard Blanco han presidit la Federació de Tarragona: l'Aureli Torres, i en Lluís Tió, que fou el primer President de la R.T.T. al 1982 en la integració a la Federació Catalana de Basquetbol. Posteriorment va tornar l'Aureli Torres; a la primavera de l'any 2002 va ser elegit President en Pere Ferré, que ho ha estat fins l’any 2016. Al setembre de 2016 l’RT de Tarragona va tenir un nou president: en Joan Cortina, que al juliol de 2020 ha estat nomenat novament President del Bàsquet Tarragoní pel proper mandat (2020-2024).

Notícies

Agenda